Posts made in sierpień, 2010


Przyczyną niedostatecznej wydajności kotła może być za słaby ciąg kominowy wskutek nieszczelności w przestrzeni spalinowej w samym kotle, w czopuchu lub w kominie. Niska wydajność kotła może być spowodowana niską wartością opałową paliwa lub niewłaściwą ilością powietrza dopływającego do komory spalania. Może być również spowodowana zanieczyszczeniem kanałów dymowych lub brakiem dopływu powietrza do kotłowni. Aby usunąć powyższe...

Read More

Jeżeli kurek dolny jest zanieczyszczony tylko częściowo, woda w szkle będzie znajdować się na właściwym poziomie, lecz jej wahania będą słabe lub nie będzie ich wcale. Jeśli wahania poziomu wody nie występują jest to oznaką zanieczyszczenia jednego z kurków. W takim przypadku należy wodowskaz przedmuchać. W tym celu otwiera się kurek, który ma być przedmuchany, np. górny, zamyka kurek odcinający dopływ wody z kotła i przedmuchuje się...

Read More

Uszkodzenie wodowskazu


Posted By on sie 17, 2010

Częstym uszkodzeniem jest pęknięcie szkła wodowskazowego. W takim przypadku zamyka się kurek dolny i górny, odkręca nakrętki dławicy, wyjmuje się tuleje, gumowe pierścienie i usuwa resztki szkła. Nowe szkło wstawia się. przez otwór w górnym kurku, po uprzednim wyjęciu korka. Po włożeniu nowego szkła nakłada się na szkło górny pierścień gumowy, tuleją i nakrętkę dławicową, następnie dolną dławicową nakrętkę, tuleję i pierścień gumowy....

Read More

Raz do roku kocioł powinno się remontować. Remont należy przewidzieć w okresie wyłączenia kotła. W czasie remontu kocioł musi być dokładnie oczyszczony ze wszystkich pozostałości po paleniu. W samym kotle wymienić przepalone części rusztu, wymienić uszczelki, naprawić uszkodzenia fundamentów. Całą instalację przejrzeć i uszczelnić. Przegląd i konserwacja osprzętu kotła powinna być w zasadzie wykonywana na bieżąco, ale również podczas...

Read More