Konserwacja urządzeń po wyłączeniu kotła

Posted By admin on sie 17, 2010 | 0 comments


Raz do roku kocioł powinno się remontować. Remont należy przewidzieć w okresie wyłączenia kotła. W czasie remontu kocioł musi być dokładnie oczyszczony ze wszystkich pozostałości po paleniu. W samym kotle wymienić przepalone części rusztu, wymienić uszczelki, naprawić uszkodzenia fundamentów. Całą instalację przejrzeć i uszczelnić. Przegląd i konserwacja osprzętu kotła powinna być w zasadzie wykonywana na bieżąco, ale również podczas wyłączenia kotła należy dokonać ewentualnych napraw. Podczas wyłączenia kotła należy wykonać następujące czynności:
a. Po ostygnięciu i oczyszczeniu kotła spuścić wodę przez zawór spustowy, następnie przemyć kocioł wodą, przepłukać go, aż woda będzie spływać zupełnie czysta, usunąć kamień kotłowy zgodnie z „Instrukcją ruchową” kotła.
b. Usunąć nieszczelność w instalacji, pompach, armaturze, sprawdzić działanie automatów, uzupełnić szczeliwo i izolację. Urządzenia i elementy ulegające korozji pomalować farbami antykorozyjnymi. Oczyścić przyrządy bezpieczeństwa, w miarę potrzeby pomalować zbiornik kondensatu.
c. Wymienić uszkodzone manometry i inny osprzęt, w tym również sprzęt do transportu paliwa i żużla.
d. Napełnić ponownie kocioł wodą i pozostawić wodę w kotłach na okres wyłączenia.
e. Oczyścić i nasmarować pompy kondensatu.
f. Oczyścić ruszty, palenisko i kanały spalinowe w kotłach. Usunąć popiół z czopucha.
g. Usunąć wszystkie szczeliny, pęknięcia, nieszczelności wyczystek, połączeń kotłów z czopuchem oraz usunąć inne uszkodzenia występujące w kanałach spalinowych.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *