Posts Tagged "kotły"


Przyczyną niedostatecznej wydajności kotła może być za słaby ciąg kominowy wskutek nieszczelności w przestrzeni spalinowej w samym kotle, w czopuchu lub w kominie. Niska wydajność kotła może być spowodowana niską wartością opałową paliwa lub niewłaściwą ilością powietrza dopływającego do komory spalania. Może być również spowodowana zanieczyszczeniem kanałów dymowych lub brakiem dopływu powietrza do kotłowni. Aby usunąć powyższe...

Read More

Raz do roku kocioł powinno się remontować. Remont należy przewidzieć w okresie wyłączenia kotła. W czasie remontu kocioł musi być dokładnie oczyszczony ze wszystkich pozostałości po paleniu. W samym kotle wymienić przepalone części rusztu, wymienić uszczelki, naprawić uszkodzenia fundamentów. Całą instalację przejrzeć i uszczelnić. Przegląd i konserwacja osprzętu kotła powinna być w zasadzie wykonywana na bieżąco, ale również podczas...

Read More