Posts Tagged "wydajność kotła"


Przyczyną niedostatecznej wydajności kotła może być za słaby ciąg kominowy wskutek nieszczelności w przestrzeni spalinowej w samym kotle, w czopuchu lub w kominie. Niska wydajność kotła może być spowodowana niską wartością opałową paliwa lub niewłaściwą ilością powietrza dopływającego do komory spalania. Może być również spowodowana zanieczyszczeniem kanałów dymowych lub brakiem dopływu powietrza do kotłowni. Aby usunąć powyższe...

Read More