Posts Tagged "zanieczyszczenia"


Zanieczyszczenie częściowe kurka dolnego


Posted By on sierpień 17, 2010

Jeżeli kurek dolny jest zanieczyszczony tylko częściowo, woda w szkle będzie znajdować się na właściwym poziomie, lecz jej wahania będą słabe lub nie będzie ich wcale. Jeśli wahania poziomu wody nie występują jest to oznaką zanieczyszczenia jednego z kurków. W takim przypadku należy wodowskaz przedmuchać. W tym celu otwiera się kurek, który ma być przedmuchany, np. górny, zamyka kurek odcinający dopływ wody z kotła i przedmuchuje się...

Read More