Zanieczyszczenie częściowe kurka dolnego

Posted By admin on sie 17, 2010 | 0 comments


Jeżeli kurek dolny jest zanieczyszczony tylko częściowo, woda w szkle będzie znajdować się na właściwym poziomie, lecz jej wahania będą słabe lub nie będzie ich wcale. Jeśli wahania poziomu wody nie występują jest to oznaką zanieczyszczenia jednego z kurków. W takim przypadku należy wodowskaz przedmuchać. W tym celu otwiera się kurek, który ma być przedmuchany, np. górny, zamyka kurek odcinający dopływ wody z kotła i przedmuchuje się kurek górny. Następnie otwiera się kurek dolny i przy zamknięciu kurka górnego wykonuje się przedmuchanie kurka dolnego. Potem znów otwiera się kurek górny, a zamyka się dolny kurek już przedmuchany. Niewskazane jest przedmuchiwanie obu kurków naraz, ponieważ nie można wówczas ustalić, który z kurków był zanieczyszczony. Po przedmuchaniu kurków sprawdza się wahania poziomu wody w szkle wodowskazowym. Jeśli woda podnosi się szybko, a następnie lekko waha się, wodowskaz działa właściwie. Jeżeli w dalszym ciągu występują nieprawidłowości w wodowskazie, czynność przedmuchiwania należy powtórzyć. Jeżeli mimo tych zabiegów poziom wody w szkle wodowskazowym podnosi się wskazuje to na inną usterkę.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *