Uszkodzenie wodowskazu

Posted By admin on sie 17, 2010 | 0 comments


Częstym uszkodzeniem jest pęknięcie szkła wodowskazowego. W takim przypadku zamyka się kurek dolny i górny, odkręca nakrętki dławicy, wyjmuje się tuleje, gumowe pierścienie i usuwa resztki szkła. Nowe szkło wstawia się. przez otwór w górnym kurku, po uprzednim wyjęciu korka. Po włożeniu nowego szkła nakłada się na szkło górny pierścień gumowy, tuleją i nakrętkę dławicową, następnie dolną dławicową nakrętkę, tuleję i pierścień gumowy. Następnie szkło ostrożnie wstawia się do gniazda dolnego kurka, ustawia się w odpowiednich miejscach gumowe pierścienie i tuleje oraz zakręca dławicowe nakrętki. Nakrętki dokręca się wolno, na przemian dolną i górną. Połączenie z kotłem powinno odbywać się ostrożnie. Najpierw otworzyć kurek górny, szkło nagrzewa się parą, a następnie otworzyć kurek dolny. Kolejną czynnością jest sprawdzenie, na jakim poziomie znajduje się woda oraz czy poziom wody waha się. Inną usterką w działaniu wodowskazu może być przepuszczanie pary lub wody przez kurki, najczęściej na skutek nieodpowiedniego dotarcia lub zużycia się kurków. Jeśli parę przepuszcza kurek górny, to ciśnienie w parowej przestrzeni szkła zmniejszy się, wskutek czego poziom wody w szkle wodowskazowym będzie wyższy niż w kotle. Jeśli przepuszcza wodę kurek dolny, to wówczas zmniejszy się ciśnienie w wodnej przestrzeni szklą, wskutek czego poziom wody w szkle wodowskazowym będzie niższy niż w kotle. Usterki te należy usuwać przez dokładne dopasowanie kurków.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *