Niedostateczna wydajność kotła i obniżenie się poziomu wody w kotle

Posted By admin on sie 17, 2010 | 0 comments


Przyczyną niedostatecznej wydajności kotła może być za słaby ciąg kominowy wskutek nieszczelności w przestrzeni spalinowej w samym kotle, w czopuchu lub w kominie. Niska wydajność kotła może być spowodowana niską wartością opałową paliwa lub niewłaściwą ilością powietrza dopływającego do komory spalania. Może być również spowodowana zanieczyszczeniem kanałów dymowych lub brakiem dopływu powietrza do kotłowni. Aby usunąć powyższe przyczyny należy:
– uszczelnić kocioł, czopuch i komin,
– używać paliwa o wartości opałowej dostosowanej do typu kotła,
– wyregulować dopływ powietrza pod ruszt,
– oczyścić kanały dymowe w kotle, w czopuchu i w kominie,
– sprawdzić i otworzyć przepustnice w kanałach nawiewnych do kotłowni. Obniżenie się poziomu wody w szkle wodowskazowym może być spowodowane niewłaściwym jego działaniem. Należy go wówczas przedmuchać. Również może być spowodowane zmniejszeniem się ilości wody zasilającej kocioł. Należy wówczas zwiększyć zasilanie kotła. Jeśli woda w szkle spada do najniższego poziomu, należy obniżyć obciążenie kotła, a w skrajnym przypadku kocioł wygasić, zasilając go ciągle wodą. Kocioł, który uległ awarii, wyłączyć.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *